Tất cả các gói dưới đây đều được nâng cấp miễn phí khi có phiên bản mới, không tốn phí bảo hành bảo trì.

gói dùng thử
Miễn phí
 • Dữ liệu lưu trữ cục bộ trên máy
 • Không có chức năng phục hồi dữ liệu khi hỏng máy
 • Không giới hạn thuốc nhập vào
 • Giới hạn thuốc bán ra không quá 5 sản phẩm
 • Không có tính năng liên thông dữ liệu Dược Quốc gia
 • Quản lý bán hàng – nhập hàng
 • Tạo báo cáo, biểu mẫu theo quy định (1)
 • Quản lý công nợ bán hàng, nhập hàng
 • Không tạo được nhiều kho thuốc hoặc quản lý nhiều quầy thuốc

(1) Một số mẫu có chữ đánh dấu dùng thử

gói local trả phí
1.200.000 đ
 • Số lượng máy được cài: 1
 • Có chức năng phục hồi dữ liệu khi hỏng máy
 • Không giới hạn thuốc nhập vào
 • Không giới hạn sản phẩm được bán ra
 • Bật tắt tính năng liên thông dữ liệu Dược Quốc gia (1)
 • Quản lý bán hàng – nhập hàng
 • Tạo báo cáo, biểu mẫu theo quy định
 • Quản lý công nợ bán hàng, nhập hàng
 • Tạo được nhiều kho thuốc không giới hạn

Giá trên trả chi trả một lần và dùng vĩnh viễn

(1) Nếu bật tính năng liên thông thì sẽ thêm chi phí 50.000/tháng

gói online
90.000 đ/tháng
 • Không giới hạn máy được cài
 • Dữ liệu lưu trên cloud, không bao giờ bị mất dữ liệu
 • Không giới hạn thuốc nhập vào
 • Không giới hạn sản phẩm được bán ra
 • Bật tắt tính năng liên thông dữ liệu Dược Quốc gia (1)
 • Quản lý bán hàng – nhập hàng
 • Tạo báo cáo, biểu mẫu theo quy định
 • Quản lý công nợ bán hàng, nhập hàng
 • Quản lý được nhiều quầy thuốc hoặc chuỗi nhà thuốc (2)

(1) Nếu bật tính năng liên thông thì sẽ thêm chi phí 50.000/tháng. (2) Quản lý chuỗi 2 quầy thuốc, chi phí là 140.000/tháng Quản lý  chuỗi 3 quầy thuốc, chi phí là 200.000/tháng