fbpx

In ấn và xuất file

Các mục ở Menu báo cáo, sẽ có chức năng xuất file hoặc in báo cáo. Ví dụ mục Báo cáo -> ‘Báo cáo doanh số’:

Click vào (1) sẽ in ra giấy A4; Click vào (2) sẽ có lựa chọn xuất ra file Excel hay PDF

Ở các mục khác sẽ có nút  để xuất các dòng dữ liệu ra file Excel.

In Hóa đơn bán

Ở phần xuất bán, khi click ‘Giao dịch’, sẽ xuất hiện nút in hóa đơn như thế này:

Bạn nên vào ‘Hệ thống’ -> ‘Cài đặt in hóa đơn’ để thiết lập in hóa đơn:

Nếu chưa thiết lập in hóa đơn, thì khi click nút ‘In hóa đơn bán hàng’ như bên trên, sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhắc chúng ta phải thiết lập máy in và kích cỡ in.

Click chọn loại máy in sẽ dùng để in hóa đơn. Tất nhiên trước đó bạn phải có máy in kết nói với máy tính trước đã. Khi đó danh sách các máy in hiện nối với máy tính sẽ xuất hiện trên danh sách:

Chú ý một vài máy in trên danh sách là máy in ảo, chọn đúng tên máy in thật mà bạn sẽ sử dụng.

Ví dụ bên trái là danh sách máy in trên máy của tôi, đa số là ảo, có 2 máy in thực đó là HP Laser Jet P2050 và máy in POS80 chuyên dùng in hóa đơn bán hàng.

Sau khi lựa chọn máy in ta chọn khổ giấy:

Hóa đơn có thể in ra một trong 4 loại khổ giấy. Giấy A5 (kích cỡ bằng tờ giấy A4 cắt đôi) 3 khổ giấy  còn lại dành cho máy in nhiệt (loại máy chuyên dùng in hóa đơn). Khi dùng máy in này chú ý khổ giấy sử dụng. Hiện thông dụng là giấy K57, sau đó là K80 và K75.

Lựa chọn đúng khổ giấy đang dùng và click ‘Thiết lập’ để hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *